Waarom is een bespreking van een (levens-)testament vertrouwelijk?

Dagelijks zijn er bij ons op kantoor besprekingen van testamenten en levenstestamenten. Vaak nemen cliënten familieleden of vertrouwenspersonen mee. Helaas mogen deze familieleden of vertrouwenspersonen niet aanschuiven tijdens de bespreking.
Hoewel we hier zoveel mogelijk op wijzen en uitleg over geven bij het maken van de afspraak kan het toch zijn dat het niet altijd helemaal duidelijk is.
In deze blog hopen wij te verduidelijken waarom wij moeten vragen of familieleden of vertrouwenspersonen in de wachtkamer willen plaatsnemen.

In de eerste plaats is een testament en/of levenstestament een persoonlijk document. De notaris heeft dan ook de verantwoordelijkheid om te controleren dat in het document echt wordt omschreven wat u wenst. De notaris ziet erop toe dat de beslissingen in vrije wil en onafhankelijk van anderen worden genomen.

Daarnaast is het belangrijk dat er in het testament en/of levenstestament uw wensen worden verwerkt, zonder dat u een bepaalde richting wordt opgestuurd.

Indien een familielid of vertrouwenspersoon wel aan tafel zit, maar niet deelneemt aan het gesprek kan er alsnog non-verbale beïnvloeding zijn. Vandaar dat de notaris altijd een gesprek “onder vier ogen” zal voeren.
Bij bijzondere omstandigheden kan het zo zijn dat een familielid of vertrouwenspersoon toch aanwezig mag zijn, maar de notaris zal te allen tijde op een bepaald moment een gesprek met de cliënt willen voeren. Een familielid of vertrouwenspersoon zal dan worden verzocht om de ruimte (tijdelijk) te verlaten.

Als u samen met uw echtgenoot of partner komt voor een bespreking van uw beide testamenten en/of levenstestamenten mag u wel beiden aanwezig zijn.