Verhaal achter Limes

Nieuw logo en huisstijl voor Limes

Limes Netwerk Notarissen heeft een nieuw logo, huisstijl en website gekregen.
Met ons eigen webportaal kunnen we u als klant nog beter informeren en verder helpen.  Ons nieuwe logo symboliseert ons oog voor de toekomst, die van u en die van ons. Wij gaan met de tijd mee, maar blijven uw vertrouwde en betrouwbare partner als het gaat om uw notariële zaken.  Deze degelijkheid is ook terug te vinden in het logo; een combinatie van karakter, historie (Romeinse zuil als symbool) en moderne vooruitgang.

Visie en missie

De naam “Limes” heeft betrekking op het Latijnse “limes”, dat ‘grens’ betekent. De Romeinse limes is de grens en verdedigingszone van het Romeinse Rijk, hoofdzakelijk gebouwd in de periode 40 na Christus tot circa 250 na Christus, dwars door Nederland. Deze grens werd gevormd door de Rijn. Langs de Rijn stonden forten en wachttorens die samen sterk waren en met elkaar het Romeinse Rijk verdedigden.
De kantoren van Limes Netwerk Notarissen zijn gelegen langs en in de buurt van die oude limes. In de naam “Limes Netwerk Notarissen” wordt tot uitdrukking gebracht dat wij in de hele regio een sterke positie hebben, een regiofunctie vervullen en met elkaar willen samenwerken ten dienste van de cliënt.

Onze passie: vanuit verschillende rechtsgebieden particuliere en zakelijke cliënten optimaal te ondersteunen en te adviseren bij het oplossen van hun vraagstukken en het bepalen van hun wil.

Gezamenlijk staat Limes Netwerk Notarissen voor de vertrouwde waarden van het notariaat: onafhankelijkheid, onpartijdigheid en betrouwbaarheid. Samen wil het kantoor meer voor de lokale samenleving betekenen. Onze passie is om vanuit verschillende vakinhoudelijke rechtsgebieden particuliere en zakelijke cliënten optimaal te ondersteunen en te adviseren bij het oplossen van hun vraagstukken en het bepalen van hun wil. Onze toegevoegde waarde is dat wij op onpartijdige wijze een spilfunctie vervullen bij het bieden van rechtszekerheid en -bescherming.
Wij zorgen ervoor dat onze cliënten en hun eventuele verwijzers (professionele dienstverleners) met een meer dan tevreden gevoel terugkijken op het verloop van het proces en streven bij onze dienstverlening een unieke klantbeleving na.

Vaste waarden: onafhankelijkheid, onpartijdigheid en betrouwbaarheid

 • Wij zijn en handelen integer en stellen ons onpartijdig op;
 • Wij werken professioneel en onderbouwen onze adviezen richting onze cliënten;
 • Wij tonen ons betrouwbaar en stellen ons daarbij dienstbaar en flexibel op;
 • Wij zijn klantvriendelijk en tonen ons persoonlijk betrokken bij de persoon achter iedere cliënt.

Wij hebben ons de afgelopen tien jaar binnen de regio ontwikkeld tot een gerenommeerd kwaliteitskantoor met specialistische kennis en ervaring in alle segmenten van de notarispraktijk.

Onze toegevoegde waarde is dat wij op onpartijdige wijze een spilfunctie vervullen bij het bieden van rechtszekerheid en -bescherming.

Wij stellen de vraagstukken van onze cliënten centraal en adviseren op onafhankelijke wijze over mogelijke oplossingen vanuit verschillende vakinhoudelijke rechtsgebieden.

Wij worden door onze particuliere en zakelijke cliënten en hun verwijzers, alsmede door overheden, projectontwikkelaars en belangstellenden gezien als ‘dé regionotaris’ die vanuit een persoonlijke betrokkenheid borg staat voor een betrouwbare en goede dienstverlening en fijne begeleiding.

Wij willen ons positioneren en profileren als

1. Een vakinhoudelijk professioneel en klantvriendelijk kwaliteitskantoor: geen prijsvechter, geen uitgeklede dienstverlening;

2. De familienotaris in de diverse kernen: bestaande relaties bestendigen en uitbouwen door:

 • een proactieve benadering van specifieke doelgroepen, daarbij inspelend op actuele en/of complexe situaties;
 • onze aanpalende producten proactief onder de aandacht te brengen van cliënten tijdens passeerafspraken of anderszins:
  • Advisering personen- en familierecht tijdens passeren leveringsakten/hypotheekakten;
  • Boedels en nalatenschappen tijdens passeren (levens)testament;
  • Estate planning tijdens afwikkeling nalatenschappen.

3. De huisnotaris van ondernemers in de regio door:

 • specifieke doelgroepen binnen de agrarische sector (tuinbouwbedrijven, boomkwekerijen, sierteelt) proactief te benaderen en daarbij in te spelen op actuele en/of complexe situaties (producten bijzonder onroerend goed en ondernemingsrecht);
 • het opbouwen van ons ‘trackrecord’ bij grotere (bouw-)bedrijven (ondernemingsrecht) in samenwerking met een regionaal actief en gerenommeerd accountantskantoor en vervolgens andere accountantskantoren in de regio benaderen;

4. De fiscaal juridisch adviseur bij vermogende cliënten (families, ondernemers): het uitbouwen van het specialisme estate planning door het proactief onder de aandacht brengen van het specialisme estate planning en de breedte van de producten daarbinnen bij accountants en fiscalisten (ten behoeve van vermogende ondernemers/DGA’s) en vermogende families.