Het UBO-register

In de afgelopen maanden heeft de Kamer van Koophandel de bestuurders van Nederlandse vennootschappen en juridische entiteiten verzocht UBO’s in te schrijven in het UBO-register. De deadline voor deze inschrijving was 27 maart 2022.
Voor zover u uw UBO’s nog niet heeft geregistreerd, raden wij aan dat alsnog zo snel mogelijk te doen.
Op het niet (tijdig) registreren van UBO’s in het UBO-register staan sancties. Er kunnen onder andere (bestuursrechtelijke) boetes worden opgelegd en daarnaast kan er strafrechtelijk worden gehandhaafd. De niet-naleving van de verplichting tot het bijhouden van UBO-informatie geldt namelijk als economisch delict.
Maar wat is het UBO-register precies, wie kan de geregistreerde gegevens inzien en wat zijn de sancties op het niet registreren van UBO’s? U leest het in deze blog.

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register is een register om transparant(er) te maken wie uiteindelijk belanghebbenden van organisaties zijn. Dit moet bijdragen aan het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Het register maakt de structuur van het bedrijf inzichtelijker en daarmee ook de personen die bij een bepaald bedrijf zijn betrokken.

Wat is een UBO?

UBO staat voor ‘Ultimate Benificial Owner’, oftewel de uiteindelijk belanghebbende van een vennootschap of juridische entiteit. UBO’s zijn altijd personen. Een vennootschap of juridische entiteit kan geen UBO zijn en alle vennootschappen en juridische entiteiten hebben altijd één of meer UBO’s.

Als UBO worden aangemerkt:
1. Personen die voor meer dan 25% gerechtigde tot het vermogen zijn (bijvoorbeeld een aandeelhouder);
2. Personen die meer dan 25% stemrecht hebben;
3. Personen die feitelijke zeggenschap hebben op basis van andere middelen (bijvoorbeeld feitelijke zeggenschap op basis van een contract).

Indien de bovenstaande drie punten niet van toepassing zijn, dan worden de hoger leidinggevenden als UBO aangemerkt. Hieronder vallen bijvoorbeeld statutair bestuurders, vennoten, maten of leden van een rederij. Deze UBO’s worden ook wel ‘Pseudo-UBO’ genoemd, omdat zij in het UBO-register worden ingeschreven op basis van hun functie, en niet op basis van een belang.

Wie kan de geregistreerde gegevens inzien?

Het opvragen van geregistreerde UBO-gegevens kan via de website van de Kamer van Koophandel. Daarmee zijn de in het UBO-register opgenomen gegevens op dezelfde wijze op te vragen als een uittreksel van het Handelsregister. Deze informatie is dus publiekelijk toegankelijk.

Een uittreksel UBO-register bevat de volgende gegevens van een UBO:
– De volledige naam;
– Het land waar de UBO woonachtig is;
– De nationaliteit;
– Geboortemaand;
– Geboortejaar;
– De aard van het belang;
– De omvang van het belang (indien van toepassing).
Niet openbaar zijn onder andere de geboorteplaats- dag, het woonadres en het Burgerservicenummer (BSN). Deze gegevens zijn enkel toegankelijk voor het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de FIOD en de Nationale Politie.

Heeft u een vraag met betrekking tot het UBO-register? Neem dan gerust contact met ons op. Wij adviseren u graag en staan u (indien gewenst) bij met uw registratie in het UBO-register.