Personen- en familierecht

Standaard personen- en familierecht (“blauwe dossiers”)
Producten en diensten:
− samenlevingsovereenkomsten, huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden
− testamenten, levenstestamenten, schenkingsakten

Boedels en nalatenschappen (specialisatie binnen Personen- en Familierecht)(“rode dossiers”)
Producten en diensten:
− Afgeven van verklaringen van erfrecht/verklaringen van executele
− Verzorgen aangiften erfbelasting, afwikkelen van nalatenschappen
− Bemiddeling bij verdelingen (echtscheidingen, onverdeelde boedels

Estate planning (specialisatie binnen personen- en familierecht)
Producten en diensten: fiscaal juridische advisering
− bij complexere familievermogens, waarbij onder meer gelet wordt op mogelijke besparingen
van schenk- en erfbelasting
− bij vermogende ondernemers/DGA’s, waarbij onder meer huwelijksvoorwaarden en
(levens)testamenten worden afgestemd op de vennootschappelijke structuur en fiscaliteit
van de onderneming