Onroerend goed

Standaard Onroerend Goed
Producten en diensten:
− leveringsakten, hypotheekakten, koopovereenkomsten
− verdelingsakten registergoed (naar aanleiding van echtscheidingen

Bijzonder Onroerend Goed
Producten en diensten:
− advisering bij nieuwbouw, dienstverlening aan overheden
− agrarisch onroerend goed en vastgoedtransacties tussen bedrijven